Resursbank

Här har vi samlat viktiga resurser och länkar om islamofobi och diskriminering i Sverige.

Diskriminering

Vad är diskriminering? En facklig handbok. Offentliganställdas Förhandlingsråd, 2016.

Agera utan att diskriminera: En handbok för arbete mot diskriminering. Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, 2010.

Islamofobi – forskningsrapporter

Islamophobia in Sweden: National Report 2015. Aroma Abrashi, Åke Sanders & Göran Larsson. European Islamophobia Report 2015. SETA, 2016.

Kedjor av händelser: En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer. Moa Bursell. DO, 2016.

Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering: Rapport från medieanalys om representationer av muslimer i svenska nyheter. Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet. DO, 2015.

Forskning om diskriminering av muslimer i Sverige: En översikt av forskning publicerad vid universitet och högskolor i Sverige sedan år 2003. Oxford Research. DO, 2013.

Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Klas Borell. SST, 2012.

Islamofobi – böcker

Islamofobi. Mattias Gardell. Leopard, 2011.

Hatet mot muslimer. Andreas Malm. Atlas, 2011.

Islamofobi – föreläsningar

Andra resurser

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. SST, 2016.

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. SST, 2014. (Kort sammanfattning)

Säkerhet och krisberedskap i Sveriges moskéer. Islamiska samarbetsrådet, 2014.

Annonser