Om kampanjen

#OmDuVoreJag är en kampanj som syftar till att öka medvetenheten om islamofobi bland allmänheten i Sverige. Nedan ser ni svar på några vanliga frågor om kampanjen.

Varför gör ni detta?

Vi oroas djupt över hur islamofobi har normaliserats i Sverige idag, och ville göra något för att försöka förändra diskursen.

Vilka står bakom?

Vi som står bakom projektet är en grupp unga från olika delar av samhället, aktiva i diverse organisationer och med olika bakgrunder.  Vi heter Abdullahi, Anes, Arej, Edward, Hibo, Ibrahim, Rim, Rokhosh, Sacharias, Sara, Shaimaa, Therese, Umed och Yaqub.

islamnophobia

Hur startades det?

Projektet var ett initiativ av Tillsammans för Sverige på Fryshuset i samarbete med Ibn Rushd, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Sveriges Unga Muslimer, och med stöd från Open Society Foundations. Det är en del av en större europeisk satsning mot islamofobi som heter ”ADVISE”.

I Sverige genomfördes först två helgutbildningar för unga om islamofobi och antidiskrimineringsarbete, där gruppen träffades för första gången. Därefter fick vi designa och genomföra vår egen kampanj mot islamofobi, och resultatet blev #OmDuVoreJag.

Annonser